Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)

anbi logo1De Reddingsbrigade biedt hulp aan iedereen die dat nodig heeft.
Het kan dan zijn dat de leden in gevaarlijke situaties terecht komen.
Zij moeten dan vertrouwen hebben in elkaar, maar ook in het materieel dat gebruikt wordt tijdens een dergelijk reddingsoperatie.
Dit moet dan klaar zijn voor gebruik omdat het soms á la minuut ingezet moet worden.
De aanschaf van een auto of boot is een grote kostenpost en ook goed onderhoud is prijzig.
Het komt er al met al op neer dat er in totaal ongeveer 30.000 euro opgehoest moet worden.
Dat bedrag zouden we nooit halen zonder onze donateurs. Bedankt iedereen voor alle steun.

Voor meer informatie over ANBI zie de webpagina van de belastingdienst

ANBI Gegevens


Fiscaalnummer : 8057 74 634


Bestuurssamenstelling per 01-01-2017

Functie
Naam
Adres
VoorzitterRuud CloeckOvertonstraat 38, 2024 XK Haarlem

Vice-voorzitter/ Secretaris

Han Verzijlbergh

Reitzstraat 19, 2021 TM Haarlem
PenningmeesterBen Van der Bruggen
Provinciënlaan 6 D, 2101 ST Heemstede
2e PenningmeesterJacqueline Van der Zon
Leidsevaart 434, 2014 HN Haarlem

Bestuurslid/ Operationele
Gereedheid & Communicatie

Remco Cloeck
Victor van Vrieslandstraat 32, 2025 LS Haarlem

Bestuurslid/ Opleiding & Veiligheid

Jasper Abelman

Weldam 17, 2036 CE Haarlem

  Beleidsplan

  De Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade (VBR) is op 15 juni 1923 en aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen. ( KNBRD )

  De Gemeente Bloemendaal, verantwoordelijk voor het bijna 7 kilometer lange strand tot 3 mijl buiten de kustlijn, heeft het beveiligen van dit gebied gedelegeerd aan de VBR.
  Van begin mei tot eind september is de VBR elk weekend met een ploeg aanwezig op de reddingspost de “Kentering”, tijdens het hoogseizoen zelfs dagelijks.
  Bij grote drukte wordt ook de hulppost bij Parnassia bezet.
  De VBR is een van de weinige reddingsbrigades die 365 dagen per jaar bemand is.
  Twee vrijwilligers voeren dagelijks onderhoudswerkzaamheden uit, waardoor er tussen 10.00 en 16.30 uur altijd iemand op de Reddingspost aanwezig is.
  Hierdoor zijn wij altijd razendsnel inzetbaar.
  Voor snelle inzet en grote zoekacties, zo nodig in samenwerking met de Kustwacht, beschikt de VBR over modern varend- en rijdend materieel en verschillende moderne verbindingsystemen.

  Beloningsbeleid

  Alle leden en medewerk(st)ers van de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigades zijn vrijwilliger en krijgen daarvoor géén beloning voor hun activiteiten.


 


Over Ons

De Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade telt 150 leden waarvan er ongeveer 75 actief stranddiensten draaien en dus toezicht houden op het Bloemendaalse strand.  Wij houden het stuk strand tussen Zandvoort en IJmuiden in de gaten. 

.....

leesmeerpijl Lees meer

Website

Deze website van de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade wordt door twee van onze leden onderhouden.  Voor informatie over het niet goed functioneren van de website (webcam) Nieuws, foto’s, verbeterpunten en andere informatie melden

.....

leesmeerpijl Lees meer