Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)

De Reddingsbrigade biedt hulp aan iedereen die dat nodig heeft.
Het kan dan zijn dat de leden in gevaarlijke situaties terecht komen.
Zij moeten dan vertrouwen hebben in elkaar, maar ook in het materieel dat gebruikt wordt tijdens een dergelijk reddingsoperatie.
Dit moet dan klaar zijn voor gebruik omdat het soms á la minuut ingezet moet worden.
De aanschaf van een auto of boot is een grote kostenpost en ook goed onderhoud is prijzig.
Het komt er al met al op neer dat er in totaal ongeveer 30.000 euro opgehoest moet worden. Dat bedrag zouden we nooit halen zonder onze donateurs.
Bedankt iedereen voor alle steun.

Voor meer informatie over ANBI zie de webpagina van de belastingdienst

 
 
 

 

 

 

ANBI Gegevens

Fiscaalnummer : 8057 74 634

 

Bestuurssamenstelling per 01-01-2017

 

Functie Naam Adres
Voorzitter Ruud Cloeck Overtonstraat 38, 2024 XK Haarlem
Vice-voorzitter/ Secretaris    
Penningmeester Ben Van der Bruggen Provinciënlaan 6 D, 2101 ST Heemstede
2e Penningmeester Jacqueline Van der Zon Leidsevaart 434, 2014 HN Haarlem
Bestuurslid/ Operationele
Gereedheid & Communicatie
Remco Cloeck Victor van Vrieslandstraat 32, 2025 LS Haarlem
Bestuurslid/ Opleiding & Veiligheid Jasper Abelman Weldam 17, 2036 CE Haarlem

 

Beleidsplan

De Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade (VBR) is op 15 juni 1923 en aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen. ( KNBRD )

De Gemeente Bloemendaal, verantwoordelijk voor het bijna 7 kilometer lange strand tot 3 mijl buiten de kustlijn, heeft het beveiligen van dit gebied gedelegeerd aan de VBR.
Van begin mei tot eind september is de VBR elk weekend met een ploeg aanwezig op de reddingspost de “Kentering”, tijdens het hoogseizoen zelfs dagelijks.
Bij grote drukte wordt ook de hulppost bij Parnassia bezet.
De VBR is een van de weinige reddingsbrigades die 365 dagen per jaar bemand is.
Twee vrijwilligers voeren dagelijks onderhoudswerkzaamheden uit, waardoor er tussen 10.00 en 16.30 uur altijd iemand op de Reddingspost aanwezig is.
Hierdoor zijn wij altijd razendsnel inzetbaar.
Voor snelle inzet en grote zoekacties, zo nodig in samenwerking met de Kustwacht, beschikt de VBR over modern varend- en rijdend materieel en verschillende moderne verbindingsystemen.

 

 

Beloningsbeleid

Alle leden en medewerk(st)ers van de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigades zijn vrijwilliger en krijgen daarvoor géén beloning voor hun activiteiten.

 

 

 

 
Share This