" Word Donateur" en Word "Redder van de Redders"

“Wilt u ons ondersteunen , Word dan Redder van de Redders 

 

" Wij helpen U " Helpt U ons "

De Reddingsbrigade biedt hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Het kan dan zijn dat de leden in gevaarlijke situaties terecht komen. Zij moeten dan vertrouwen hebben in elkaar, maar ook in het materieel dat gebruikt wordt tijdens een dergelijk reddingsoperatie. Dit moet dan klaar zijn voor gebruik omdat het soms á la minuut ingezet moet worden. De aanschaf van een auto of boot is een grote kostenpost en ook goed onderhoud is prijzig. Het komt er al met al op neer dat er in totaal ongeveer 30.000 euro opgehoest moet worden. Dat bedrag zouden we nooit halen zonder onze donateurs. Bedankt iedereen voor alle steun.

Wil jij ook je steentje bijdragen aan deze brigade dan kun jij ook donateur worden. Je ontvang dan elk jaar een jaarverslag.

Op de onderstaande link kan je snel en gemakkelijk ons steunen,( eventueel ook anoniem ) met een door jouw zelf te kiezen bedrag, en word je  ” Redder van de Redders „

>>  Wanneer je deze link aanklikt kom je in de pagina waar je het aanmeldingsformulier kan invullen.

Het is natuurlijk ook mogelijk om eenmalig een bedrag te storten voor onze Reddingsbrigade.
Je kunt dat storten op rekeningnummer IBAN. NL71 ABNA 056.13.33.335 ten name van Stichting Fondsenwerving Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade te Bloemendaal, onder vermelding van een eenmalige donatie

Met gebruik van de App; NL71 ABNA 056.13.33.335 ten name van VRIJW BLOEMEND REDD BRIG

 

 

q reader wordt donateur

Alvast ontzettend bedankt voor je steun

 

 

U kunt uw gift aftrekken van uw inkomstenbelasting (ANBI)

Klik hier voor de ANBI gegevens.

”  Uw Steun is Onze Kracht “

Share This