Wat is een mui

Een groot gevaar langs het strand zijn de muien.  

Een mui is een dieper gedeelte dwars op de kustlijn tussen twee zandbanken in. Het water tussen het strand en de zandbanken in noemt men het zwin

Door het verschijnsel van eb en vloed kennen we langs de Nederlandse kust twee getijstromingen. Ongeveer 2 uur voor hoog water gaat de vloedstroom lopen, evenwijdig aan het strand in noordelijke richting.Deze vloedstroom duurt tot ongeveer 4 uur na de hoogste waterstand.

Dan volgt de zogeheten kentering, die circa een uur in beslag neemt, waarna in tegengestelde richting, van noord naar zuid, de ebstroom door gaat staan. Deze duurt van ongeveer 3 uur

Tijdens het laagwater worden stroomt de zee richting diepere wateren

Bij oplopend en afgaand water ontstaat er een krachtige stroming.

 

Door de getij- en de windstromen zijn er voor de kust zandbanken ontstaan. Ze liggen in rijen evenwijdig aan de kust, maximaal 4 rijen zoals bij Zandvoort en Bloemendaal.

De zandbanken breken de kracht van de naar het strand rollende golven en vormen zo een natuurlijke bescherming.

Zwin

De geulen die tussen de zandbanken evenwijdig aan de kust lopen noemt men zwinnen. Het eerste zwin ligt tussen het strand en de eerste bank, die bij laag water meestal droog komt te liggen. Het tweede zwin vindt men achter de eerste bank en zo heeft iedere bank en ieder zwin een nummer. De banken zijn niet altijd even hoog.

 

 

Vooral na een langere periode van oostenwind (landwind) zijn de banken hoger, tussen de zwinnen zijn ook verbindingen. Dat zijn geulen die de zandbanken in stukken verdelen. Deze geulen heten muien. Deze muien zijn er gekomen doordat het water bij zakkend tij zich een weg zocht naar zee. Bij afgaand water ( van vloed naar eb) onstaat er in deze muien dan ook een sterke zeewaarts stroom, die berucht is bij zwemmers, en de bijkomende zaken zijn dan ook gevaarlijk zoals; onwetendheid, angst,vermoeidheid , zout water in ogen en de mond.

Onderschat nooit de kracht van het zeewater.

Branding

Branding ontstaat doordat de naar het strand gestuwde golven door de oplopende zeebodem worden geremd. De toppen van de golven gaan evenwel door, de voorkant van de golf wordt hol, de golftop valt mét een witte schuimkop om en men heeft wat we branding noemen. Uiteraard wordt een golf door een zandbank extra geremd en hoe meer banken hoe rustiger het water uiteindelijk bij de strandlijn is. Het is logisch dat waar de zandbanken worden onderbroken door muien de branding minder onstuimig is. Het water is er dieper en de golven worden minder afgeremd. Schuimkoppen op het water geven derhalve aan waar de zandbanken liggen.

Duik dus ook nooit zomaar in een golf maar check eerst de diepte . De kans dat je in ondiep water op een zandbank duikt is dus altijd aanwezig!

Wat te doen wanneer je in een mui terechtkomt Maak gebaren zodat omstanders zien dat er problemen zijn.

  • Laat je mee gaan met de stroming
  • wanneer de stroming minder wordt (ben je buiten een banken gebied) zwem dan evenwijdig aan de kust.
  • Zwem daarna richting het strand met de brekende golven mee (ondiepe gedeelte)
  • Rust uit wanneer je weer grond onder je voeten is

Vervolg hierna weer de weg( door het zwin ) richting het strand

Zie hierboven een schematisch voorbeeld van een mui, let wel op: de mui is altijd aanwezig en de locatie kan dagelijks verschillen. De reddingsbrigades geven zoveel mogelijk de gevaarlijke punten aan door middel van bebording of afzettingen.

Wanneer je iemand in problemen ziet komen (al dan niet in een mui) aarzel niet en sla alarm!

 

 

Zie ook onderstaande video gemaakt door en met dank aan de Katwijkse Reddingsbrigade

Share This