Disclaimer & copyright

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website en op alle aan Reddingsbrigade Bloemendaal gelieerde websites. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Mocht u op basis van deze gegevens meer informatie willen, raden we u aan om contact ons op te nemen.

 

Aansprakelijkheid

Reddingsbrigade Bloemendaal heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Reddingsbrigade Bloemendaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen. Reddingsbrigade Bloemendaal garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Reddingsbrigade Bloemendaal gewenst moment worden gewijzigd.

 

Internetsites van derden

Indien op Reddingsbrigade Bloemendaal links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Reddingsbrigade Bloemendaal op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Reddingsbrigade Bloemendaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Reddingsbrigade Bloemendaal de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

 

Persoonsgegevens

Reddingsbrigade Bloemendaal bewaart en gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Reddingsbrigade Bloemendaal worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Reddingsbrigade Bloemendaal voor het uitvoeren van een overeenkomst. Daarbij geef je door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de betreffende doeleinden.

 

Auteursrecht

De op Reddingsbrigade Bloemendaal gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van Reddingsbrigade Bloemendaal. Dit geldt voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina’s is niet toegestaan en strafbaar. Slechts vervaardiging van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé,niet-commercieel van inhoud op Reddingsbrigade Bloemendaal is toegestaan.

Reddingsbrigade Bloemendaal is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.

Share This